ფანჯრის  სახელური

როტოს ფირმის ფანჯრის სახელურები.

გერმანული ხარისხი

ფასი - 6 ლარი