ხარისხი რომელიც მსოფლიომ აღიარა

Roto Fentro

product_img

Roto Fentroფურნიტურა მეტალოპლასტმასის, ალუმინისა და ხის ფანჯრების დარაბებისათვის

 მაღალხარისხიანი, უნივერსალური და მონტაჟისას მარტივი

ფურნიტურა Fentro დაპროექტებულია სხვადასხვა ვარიანტებისთვის და გამოდგება ყველა სახისა და ფორმის მეტალოპლასტმასის, ალუმინის და ხის დარაბებისათვის.

ყველაზე მაღალი ხარისხი უკანასკნელ დეტალამდე: ყველა ელემენტი შესრულებულია მაღალხარისხიანი ფოლადისაგან და დაფარულია სპეციალური ანტიკოროზიული ფენით.

ბრწყინვალე დიზაინი და ფერების პალიტრა

 დარაბების ფურნიტურა Fentro გამოდის სტანდარტულ, შავ და თეთრ ფერებში, მაგრამ შემკვეთის მოთხოვნით შეიძლება გამოყენებული იქნას ნებისმიერი შეფერილობა RAL სისტემის მიხედვით.

 როტოს პლიუსი: მარტივი მონტაჟი და ლოგისტიკა

 მოხერხებული შეფუთვა ამარტივებს ლოგისტიკას. წინასწარ მომზადებული ელემენტები ამცირებს მონტაჟის დროს.