აირჩიეთ ფანჯრის ტიპი

Window type 1 Window type 2 Window type 3 Window type 4

აირჩიეთ კარების ტიპი

Door type 2 Door type 1

აირჩიეთ ფანჯარა/კარების ტიპი

აირჩიეთ ფერი

ფანჯრის ცალფრთიანი გაღება

Window type 1
სიგანე:
სიმაღლე:
რაოდენობა:
ფასი: 0
* გთხოვთ მიუთითოთ ფრთის შიგა ზომა. ზომები მიუთითეთ: (სიმაღლე: 250 - 2600, სიგანე: 300 - 1000_ შუალედებში)