მე-4 სერია

Roto

ფანჯრის სახელური

როტოს ფირმის ფანჯრის სახელურები (swing)

 

Roto

ფანჯრის სახელური

ფანჯრის  სახელური