ოქროს მედალი

2021-05-01 02:12:44

შპს "გრადიენტი" მესამედ გახდა დარგის ლიდერი და ოქროს მედლის სერთიფიკატის მქონე კომპანია.