მანსარდის ფანჯრები. მე-8 სერია

მე8 სერიის მანსარდის ფანჯარა 740/1180- 1850 ლარი

მე8 სერიის მანსარდის ფანჯaრა 740/1400-  1980 ლარი

მე8 სერიის მანსარდის ფანჯარა 940/1400- 2150 ლარი